Pla per a les Associacions de Menorca
dijous, 08 gener de 2009

El Forum d'ONG de Menorca està treballant en l'elaboració d'un Pla de Voluntariat per a les Associacions de Menorca. El Pla pretén aconseguir els següents objectius:

  • Consensuar amb el màxim d’associacions de Menorca un document que pugui servir de guia en la feina conjunta, en la modernització interna i en la relació amb les administracions.
  • Establir noves pautes perquè les associacions menorquines puguin mantenir en les circumstancies presents i futures  el gran protagonisme que han tingut en la societat menorquina.
  • Aconseguir que la tasca del tercer sector, el de les associacions ciutadanes sense afany de lucre,  sigui reconeguda  com cal pels ciutadans, les institucions i les empreses. Que la feina que hi fan els ciutadans sigui veritablement valorada.
  • Presentar aquest document a les diferents administracions, entitats i altres agents socials, i provocar els canvis i les transformacions convenients en benefici de la feina que les associacions.
  • Encetar tot un procés que culmini d’aquí a uns anys en unes majors i millors condicions perquè els ciutadans de Menorca puguin, per mitjà de l’acció associada, continuar afegint possibilitats, progrés i justícia social.

 


Si voleu llegir el document sencer podeu baixar-lo des d'aquí:


Per a la realització d'aquest treball el Forum compta amb l'ajut de Caixa Colonya