MRP DE MENORCA
Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca
Inici arrow MRPM
dimarts, 19 novembre de 2019
 
 
Menú principal
Inici
MRPM
Articles
Documents de treball
Oratges
Materials
ESCOLES D'ESTIU
Jornades de tardor 2015
Estadístiques
Escoles Anteriors
mrpms
Trobades Nacionals
MRPs a nivell Nacional
GRUPS DE TREBALL
Grup de lectura
Mestres per la música
Alumnes i Desigualtats
JUGA NET !
Eduquem amb l'esport
Forum d'ONG
MUCEM
BLOG del grup de lectura
Formulari d'accés

Recuperar contrasenya?
Sindicació
Qui està connectat
Estadístiques
Usuaris: 4
Notícies: 139
Enllaços Web: 14
PDF Imprimir Correu
TRETS D'IDENTITAT

NAIXEMENT I OBJECTIUS

El Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca neix com a tal l'any 1.984, per més que abans ja havia desenvolupat la seva tasca sota el nom de S.T.E.M.

El motiu de la transformació de sindicat en moviment de renovació és l'intent d'assolir una major operativitat en el camp de la formació integral del mestre menorquí, d'una banda, i, de l'altra, en la defensa de l'escola pública menorquina i de qualitat.

El 1.986 es defineixen per primera vegada, a les Primeres Jornades del Toro, les bases de l'ideari del Moviment: una escola pública, explícitament gratuïta, democràtica, participativa, integradora, aconfessional, arrelada al medi, activa, educadora per la pau i, no cal dir-ho, menorquina

En aquest sentit, cal assenyalar el que s'expressava a aquest primer document ideològic:

"L'escola menorquina ha de tenir com a llengua base de l'ensenyament la llengua catalana, com a llengua pròpia que és dels menorquins"

La concreció d'aquestes idees marca una trajectòria clara en tot el que sigui afavorir i fer acréixer l'ensenyament en català. Aquesta lluita per la normalització lingüística i cultural es planteja en quatre vessants.

I. ELABORACIÓ DE MATERIALS.

1. Promoció i elaboració de col·leccions de contes infantils, tant de creació com d'adaptació de rondalles i llegendes populars menorquines

2. Adaptació a la nostra fonètica del material de Les lletres de colors de Josep M. CORMAND (Ed. Casals) i difusió als centres d'ensenyament primari de Menorca per tal de facilitar l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Aquesta feina va rebre el premi SANT ANTONI 1985, atorgat pel Consell Insular de Menorca.

3. Organització d'un Seminari de Ciències Socials per al Cicle Mitjà amb el resultat de l'elaboració d'una unitat didàctica sobre els sectors productius a Menorca, que va rebre també el premi SANT ANTONI, corresponent a la convocatòria de 1986 [aquest material, tot i que ha restat inèdit, ha format part del currículum de Ciències Socials a moltes escoles de Menorca].

4. Organització d'un Seminari de Ciències Socials per a la Segona Etapa amb el resultat de l'elaboració d'unitats didàctiques sobre gremialisme a la Menorca dels segles XVI-XVIII: es realitzaren fitxes i diapositives sobre la vida quotidiana i, molt especialment, un JOC DELS GREMIS.

5. Organització d'un seminari d'elaboració de materials per al perfeccionament de l'habilitat lectora, atenent als principis d'autocorrecció i d'organització de la feina a l'aula.

6. Organització d'un seminari permanent de reflexió teòrica sobre les bases ideològiques de l'ensenyament.

II. ESCOLES D'ESTIU.

La presència cabdal del Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca, l'hem de cercar, sens dubte, en les Escoles d'Estiu, organitzades des de l'any 1978 des del Sindicat i a partir de 1984 des del Moviment pròpiament dit.

L'objectiu, plenament inserit dins les coordenades del Moviment, apunta a la reflexió i la formació dels ensenyants menorquins, de totes les etapes educatives, reunits cada estiu en una població diferent de l'illa durant la darrera setmana d'agost, gairebé com obertura preparatòria del nou curs escolar.

De l'amplitud i complexitat de les propostes educatives, en són una mostra concloent els programes adjuntats de les diferents Escoles d'Estiu, que evidencien també l'abast i la qualitat del professorat d'arreu, sobretot, del Països Catalans. Cal afegir que l'estiu de 1986 s'elaborà un diari que, amb el nom de "Matarots", donava compte de l'activitat duita a terme.

El fet que s'incorporin conferències i taules rodones, d'interès general i obertes a tothom, d'una banda, i, de l'altra, que les Escoles d'Estiu siguin una plataforma de debat de qüestions d'actualitat viva atorguen a aquestes trobades un ressò públic important, del qual és una bona mostra la presència als diferents mitjans de comunicació de l'illa.

III. CONSCIENCIACIO DE PARES I MARES.

Amb el convenciment que és necessària una conscienciació de pares i mares a partir de les escoles infantils, a fi d'accedir a l'ensenyament primari amb una actitud favorable a l'ensenyament en català, el Moviment ha duit a terme un treball constant de presa de consciència a l'àmbit de l'educació infantil, amb continuïtat als nivells educatius més alts.

IV. MÉS ENLLÀ DE L'ILLA.

A més a més de les activitats abans esmentades, cal destacar la participació en les tasques de la Confederació de Moviments de Renovació Pedagògica de l'Estat Espanyol, de la qual el Moviment menorquí és membre fundador.

Hi ha també la col·laboració amb la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i el País Valencià, en la potenciació de la nostra llengua a nivell estatal. Així, participam mensualment en la Mesa Estatal de l'esmentada Confederació, en la Mesa de Secundària i en la Mesa d'Educació Infantil, tot assistint als congressos i trobades que anualment s'organitzen.

Hem d'esmentar, finalment, les Jornades d'Hivern celebrades al Toro el 1986, el 1992 i el 1993, i la que es va dur a terme a Fornells el març del 94 sobre una Educació Intercultural.

El Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca, en fi, es defineix, d'acord amb tot el que hem expressat, com una escola autònoma, innovadora, crítica, coherent en la pràctica de la reflexió teòrica, i oberta a la diversitat. La feina, certament, no ha acabat, i el Moviment segueix treballant (amb uns 150 afiliats i mantenint la presència en tots els claustres de l'illa i en la resta d'instàncies educatives) per la normalització lingüística i cultural de la societat menorquina.

V. RECONEIXEMENTS.

  • Premi Emili Darder 1994
  • Premi Ullastre GOB 2001
  • Premi Llum Nova PSM 2002 
 
La Catedral de Menorca
Darreres Publicacions
Darrers enllaços
Darrers arxius
09.jpg
El més llegit
 
Top! Top!